روغن هیدرولیک کاسپین

۱۸۰/۰۰۰ ریال

روغن هیدرولیک کاسپین جهت استفاده در سیستم های هیدرولیک

مزایای روغن هیدرولیک کاسپین:

مناسب در برابر اکسیداسیون و حرارت

خاصیت ضدسایش مطلوب

پایداری خواص هیدرولیکی حتی در حضور آب