در حال نمایش یک نتیجه

راحت بند (شل گیر) کمربند ایمنی

کمربند ایمنی را کمی شل میکند تا به قفسه سینه فشار نیاورد و در عین حال مخل کارکرد کمربند ایمنی