رینگ آلومینیومی

نمایش یک نتیجه

 • رینگ ۱۱ پره IK014 سایز ۱۵(لوگوی وسط سمند و پژو موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ ۱۱ پره IK014 سایز ۱۵(لوگوی وسط سمند و پژو موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ  است .نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

   

  برای خودروی سمند و رانا از لوگوی سمند در وسط رینگ استفاده میشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ ۲۰۷ جدید،سایز۱۴(فابریک ایران خودرو)لوگوی وسط پژو ،سمند موجوداست.قیمت ۴ حلقه

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ ۲۰۷ جدید،سایز۱۴(فابریک ایران خودرو)لوگوی وسط پژو ،سمند موجوداست.قیمت ۴ حلقه

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال
  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ ۲۰۷ و رانا ،سایز ۱۴ (فابریک شرکت ایران خودرو) ( لوگوی وسط پژو و سمند موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ ۲۰۷ و رانا ،سایز ۱۴ (فابریک شرکت ایران خودرو) ( لوگوی وسط پژو و سمند موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت ایران خودرو است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

   

  خودروی رانا  از لوگوی وسط با آرم رانا  استفاده میشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ ۵ پره تخت سایز ۱۵ (فابریک شرکت ایران خودرو)(لوگوی وسط سمند و پژو موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ ۵ پره تخت سایز ۱۵ (فابریک شرکت ایران خودرو)(لوگوی وسط سمند و پژو موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت ایران خودرو است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

   

  خودروی سمند و رانا  از لوگوی وسط با آرم سمند استفاده میشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ پراید ۱۱ پر(فابریک شرکت سایپا) (قیمت ۴ حلقه)

  ۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ پراید ۱۱ پر(فابریک شرکت سایپا) (قیمت ۴ حلقه)

  ۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت سایپا است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ پراید ۵ پره (فابریک شرکت سایپا)(قیمت ۴ حلقه)

  ۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ پراید ۵ پره (فابریک شرکت سایپا)(قیمت ۴ حلقه)

  ۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت سایپا است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ تندر ۹۰-AR015 (فابریک شرکتی)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ تندر ۹۰-AR015 (فابریک شرکتی)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ تیبا-ریو سایز ۱۴ (فابریک شرکت سایپا)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ تیبا-ریو سایز ۱۴ (فابریک شرکت سایپا)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت سایپا است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه  میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه  مطلقا توصیه نمیشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ خرچنگی IK016 سایز ۱۵ (فابریک ایران خودرو)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ خرچنگی IK016 سایز ۱۵ (فابریک ایران خودرو)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت ایران خودرو است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ ساینا- تیبا-ریو (سایز۱۴)(فابریک سایپا)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ ساینا- تیبا-ریو (سایز۱۴)(فابریک سایپا)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال
  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ صلیبی سایز ۱۵ (فابریک ایران خودرو)(لوگوی وسط سمند و پژو موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ صلیبی سایز ۱۵ (فابریک ایران خودرو)(لوگوی وسط سمند و پژو موجود است)(قیمت ۴ حلقه)

  ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت ایران خودرو است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

   

  خودروی سمند و رانا  از لوگوی وسط با آرم سمند استفاده میشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ طرح ۲۰۷ و رانا ،سایز ۱۴ (فابریک ایران خودرو)(لوگوی وسط پژو و سمند موجود است.)

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ طرح ۲۰۷ و رانا ،سایز ۱۴ (فابریک ایران خودرو)(لوگوی وسط پژو و سمند موجود است.)

  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ بوده فابریک شرکت ایران خودرو است و در ایران با تکنولوژی آلمان ساخته شده است.نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View
 • رینگ ۱۱ پره سایز ۱۴ (لوگوی وسط سمند و پژو موجود است) قیمت ۴ حلقه

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  رینگ ۱۱ پره سایز ۱۴ (لوگوی وسط سمند و پژو موجود است) قیمت ۴ حلقه

  ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  جنس این رینگ از بهترین آلیاژ  است .نمونه متفرقه این رینگ با قیمتی خیلی پایینتر در بازار یافت میشود. از عیوب رینگ های متفرقه میتوان به دفرمه شدن در اثر سرما و گرما ،تاب برداشتن در اثر ضربات معمولی و تغییر رنگ بر اثر گرما اشاره کرد.خرید رینگ های متفرقه مطلقا توصیه نمیشود.

  افزودن به سبد خرید
  Quick View

نمایش یک نتیجه