چراغ سیار، مثلث خطر،شل گیر کمربند ایمنی

در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 1

چراغ سیار(دوره گرد)

با پایه آهنربایی در هرجایی از بدنه به راحتی نصب شده و با اتصال دو سر سیم به سر باطری روشن می شود.
اطلاعات بیشتر

چراغ سیار(دوره گرد)

با پایه آهنربایی در هرجایی از بدنه به راحتی نصب شده و با اتصال دو سر سیم به سر باطری روشن می شود.

Quick View

راحت بند (شل گیر) کمربند ایمنی

کمربند ایمنی را کمی شل میکند تا به قفسه سینه فشار نیاورد و در عین حال مخل کارکرد کمربند ایمنی
اطلاعات بیشتر

راحت بند (شل گیر) کمربند ایمنی

Quick View