خدمات

تعویض لاستیک

فروشگاه اتوتایر با کارگاهی مجهز و پرسنلی کارآزموده کلیه خدمات مربوط به لاستیک خودرو شما را در کمترین زمان ممکن و با بالاترین دقت انجام میدهد.

 تعویض لاستیک با دستگاه مخصوص و جدید انجام می شود تا ضمن اینکه از خط افتادن بر روی رینگ جلوگیری شود لاستیک بدون پاره شدن لبه بر روی رینگ سوار شود .

 فروشگاه اتوتایر به منظور ارائه خدمات با کیفیت بالا از جدیدترین دستگاه بالانس ایتالیایی برای بالانس چرخ شما استفاده می کند تا هیچگونه لرزشی در تمامی سرعت ها در اتومبیل خود احساس نکنید.

 

 دستگاه باد نیتروژن از نوع مرغوب بوده و نیتروژن با بالاترین خلوص در چرخ شما تزریق می گردد.

سرعت وکیفیت خدمات را دراتوتایر تجربه کنید.