چراغ سیار(دوره گرد)

۱۰۰/۰۰۰ ریال

با پایه آهنربایی در هرجایی از بدنه به راحتی نصب شده و با اتصال دو سر سیم به سر باطری روشن می شود.