جک سوسماری متوسط دسته گردون

۱/۳۸۰/۰۰۰ ریال

این جک با توجه به کوچک بودن و طرز کار راحت طرفداران زیادی دارد.